17/02/2020
songpack-songpack-tuyen-dung-hot-thang-2-2020-ke-toan-kinh-doanh

Songpack – tuyển dụng hot tháng 2/2020 (kế toán/kinh doanh…)

Songpack đang hướng tới mở rộng thị trường, mở rộng hoạt động công ty, chúng tôi cần tuyển thêm vị trí các bộ phận như: bộ phận kế toán mua hàng, bộ phận kinh doanh, kỹ thuật chế bản... Công ty mong muốn được hợp tác cùng các ứng cử viên.